Oh, amurguri,

Oh, amurguri violete...

Vine
Iarna cu plânsori de piculine...

Peste parcul părăsit
Cad regrete
Și un negru croncănit...

Veșnicie,
Enervare...
Din fanfare funerare
Toamna sună, agonie...

Vânt de gheață s-a pornit,
Iar sub crengile schelete, -
Hohot de smintit.

Nici o urmă despre tine,
- Vine, nu vine...

Oh, amurguri violete...