Moină

Și toamna, și iarna
Coboară-amândouă;
Și plouă și ninge -
Și ninge, și plouă.

Și noaptea se lasă
Murdară și goală;
Și galbeni trec bolnavi
Copii de la școală.

Și-s umezi păreții,
Și-un frig mă cuprinde -
Cu cei din morminte
Un gând mă deprinde...

Și toamna și iarna
Coboară-amândouă;
Și plouă, și ninge -
Și ninge, și plouă.