Pastel

Buciumă toamna
  Agonic - din fund -
Trec păsărele,
  Și tainic s-ascund.

Țârâie ploaia...
  Nu-i nimeni pe drum;
Pe-afară de stai
  Te-năbuși de fum.

Departe, pe câmp,
  Cad corbii, domol;
Și răgete lungi
  Pornesc din ocol.

Tălăngile, trist,
  Tot sună dogit...
Și tare-i târziu,
  Și n-am mai murit...