Marș funebru

Ningea bogat, și trist ningea; era târziu
Când m-a oprit, în drum, la geam clavirul;
Și-am plâns la geam, și m-a cuprins delirul -
Amar, prin noapte vântul fluiera pustiu.

Un larg și gol salon vedeam prin draperii,
Iar la clavir o brună despletită
Cânta purtând o mantie cernită,
Și trist cânta, gemând între făclii.

Lugubru marș al lui Chopin
Îl repeta cu nebunie...
Și-n geam; suna funebra melodie,
Iar vântul fluiera ca țipătul de tren.

Apoi, veni și-o blondă în salon...
Și-aproape goală prinse, adormită,
De pe clavir, o scripcă înnegrită -
Și urmări, pierdută, marșul monoton.

Înaltă, despletită, albă ca de var,
Mi se părea Ofelia nebună...
Și lung gemea arcușu-acum pe strună
Îngrozitorul marș lugubru, funerar.

Cântau amar, era delir, -
Plângea clavirul trist, și violina -
Făcliile își tremurau lumina,
Clavirul catafalc părea, și nu clavir.

Târziu, murea clavirul lung gemând;
Luptau făcliile în agonie...
Și-ncet se-ntinse-o noapte de vecie,
Și-n urmă, greu, un corp am auzit căzând.

Vai, de-atunci îmi pare lumea și mai tristă,
Viața-i melodie funerară...
Și nu mai uit nebuna lăutară -
Și transfigurata, trista claviristă.