Miazăzi de vară

Duminecă simplă, burgheză...
Cântec de orgă stricată
Ce veche baladă mai plânge
Pe-un splai, așa, dintr-o dată?

Ecou secular și târziu...
Și-al zilei zăduf, o ruină -
- Sumbră baladă germană
Pe străzi, în cetatea latină.