Din vremuri

Un moment, să gândesc...
Cum iarna își duce teroarea -
Mizerii, de-aproape, doinesc,
Sclipește-n ferestre ninsoarea.

Iernatice nopți viscolesc...
Dar cine mai cată grandoarea
Din vremuri mereu ce-amăgesc?
Sclipește-n ferestre ninsoarea.