Controversă

Ascultam acele povești,
Deși nu era vremea lor -
Cum nu-nțelegi când privești
Aerul morților.

"Era acel tânăr prea singur!
Dar toți îl iubeau...
- Atunci, nu era așa singur!
Sau ceilalți nu erau.

Și-o tânără fată cu dânsul -
De-abia în lume-au plecat -
Încât îți vine și plânsul
Printre-ntrebări, ne-ncetat.

Și iată, din toate, nimicul -
Un înger, apoi, s-a născut...
- Acestea erau, deci, nimicul,
Și-ndată orice a tăcut!

Întoarce-te-n alții, sau singur
Și-orice povești înțelegi -
Acel tânăr prea singur
Ajunse printre moșnegi."

Ascultam acele povești,
Deși nu era vremea lor,
Cum nu-nțelegi când privești
Aerul morților.