Baladă

Clopot de alarmă la mănăstire...
"Căderea dracilor", miazănoapte -
Ale vremurilor fructe coapte
Închid trecutul ca mântuire.

Ce zvoane călugărești și șoapte,
Fălcii ce fug, se-ntorc în neștire.
Desigur, cu a zorilor ivire
Vom mai gândi la această noapte!

...Și clopotul vibrează, vibrează...
"Satan este-nvins" - nici o îndurare -
De vremuri noi, e inima trează.

Sunt grele visuri? halucinare? -
- Pe cer, în fund, se ilustrează -
O conștiință din noaptea mare...