Spre primăvară

Din streșini picură...
Și-un zvon de vremuri mari -
Să mai surâd numai o clipă, -
Sculați, ai muncii proletari!

Din zările ce se deschid
Se duc neînțeleși ghețari -
Sub cer cu cântece și flori -
Sculați, ai muncii proletari!