Nihil novi

Aceste cuvinte
Ți le trimit
De lângă lampa arzândă.
Acuși mă culc,
Dar făr-a adormi
Voi asculta
Derizorii ecouri.
- De-ar veni aurora...
Mă gândesc.
Pentru niște bani.
Voi bea pentru unii,
Ne-nțeles pentru alții...
Oricâtă destinsă noapte,
- De-ar veni aurora...