Stanță la vin

Amici, e ora
Când vinul
Ne-a făcut suspecți.
Cadențe
De târziu orologiu.
Dacă a fost vreodată
Mai bine ca acum,
Sau a dormi
Peste ziua de mâine...
Altă realitate.
Cum, de la un etaj
Se vede
Autouri
Și-o lume micșorată.
Cum recompare
Junia
În cârciume igrasioase.
Amici,
Cadențe
De târziu orologiu...
O haină, pe gust,
Să părăsim
Necunoscutul
Leviathan.