Estetic urban

Orașul seara... Șantiere în repaos.
Și firme scrise
Din becuri înstelate.
Orașul seara...
Pe o piață
Cu sclipiri de fier
Claxon, armonic, a sunat.
Foburgul
Cu bachice dorinți,
Și cugetări
De opere văzute.
Orașul, seara...
Din statica uitării, -
Destul frumos,
Destul departe.